Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

podlinkové komunikace

below-the-line (BTL); jedná se o komunikaci zaměřenou na konkrétní cílovou skupinu realizovanou formou reklamy či marketingu, původ pojmu vychází z oddělování inzerce od žurnalistického textu v masmédiích, kdy "linka" oddělovala reklamu, u nichž média platila agentuře provizi za reklamu – na rozdíl od komunikace podlinkové, kde se provize neplatila

podmíněná reakce

reakce získaná, naučená, osvojená jako forma adaptace

podmíněný podnět

původně nevyvolává nepodmíněnou reakci

podnět

určitý stimul způsobí, že spotřebitel si produkt dané značky zakoupí

podobnost zdroje

v určitých aspektech se shoduje zdroj s příjemcem reklamy

podpora prodeje

krátkodobá podpora prodeje s cílem co nejvíce zvýšit nabídku pro zákazníky za podmínky jejich aktivní spoluúčasti

podpora prodeje

zabývá se jím produktový marketing a cílem je zviditelnit nabídku firmy tak, aby to vyvolalo nákupní reakci u potencionální zákazníků

podpora prodeje spotřebiteli

výrobce nabízí své zboží rovnou spotřebiteli

podpora prodeje v maloobchodě

maloobchodník nabízí své zboží konečným spotřebitelům

podpora prodeje v maloobchodě

maloobchodník nabízí své zboží konečnému spotřebiteli

podpora prodeje zprostředkovateli

výrobce nebo velkoobchod nabízí produkt k prodeji maloobchodníkovi či spotřebiteli

podpořené vnímání (skrytá paměť)

nevědomé zachování informací v paměti, které ovlivňují chování, i když se vědomě nebudují

podprahová reklama

poselství obsažené v přesvědčovací reklamě, která je těsně pod prahem vnímání

podpůrné argumenty

posilují argumentaci myšlenky v reklamě

pokladní skenery

snímají kódy zboží laserovým paprskem
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.