Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

ability

schopnost, vyvíjí se na základě zkušeností, které jsou větší než dovednosti, díky tomu jedinec lépe umí řešit nastalé situace

accesibility

přístupnost, i v složitých situacích jedinec dokáže získat požadované informace

account manager

pracovník v reklamní či PR agentuře, jenž je klíčovou osobou při řízení zakázky pro konkrétního klienta, celou práci řídí, je klíčovou kontaktní osobou pro klienta; jeho přímým nadřízeným je client service manager, za podřízené mívá zaměstnance v pozici account executive

account rewiew

přehled rozpočtů; vyhodnocení výsledků práce stávající agentury tehdy, kdy zadavatel dostává nabídky od jiných agentur, které projevují zájem o získání zakázky

account-based organization

organizace podle zákazníků; zaměstnanci jsou rozděleni do týmů podle toho, kterého zákazníka obsluhují

accounts

rozpočty; důležité při zadávání reklam

accounts management

řízení rozpočtu; jeho součástí je získávání zákazníků a následné poskytnutí služeb

accumulated reach

akumulovaný zásah; viz zásah

accumulation

akumulace; viz zásah

active meter

aktivní měřidlo; elektronický přístroj, sledující účastníky průzkumu při tom, když sledují televizi, zaznamenává, co za pořad sledují a v jakou hodinu

active processing

aktivní zpracovaní; recipient přemýšlí o hlavní myšlence reklamy

ad campaing

reklamní kampaň; série reklam, které spojuje jedno téma

ad intensity

intenzita reklamy

ad weight

váha, intenzita reklamy

adaptation-level theory

teorie míry adaptace; jak jedinec reaguje na různé stimulace – existuje totiž předpoklad, že se recipient těmto podnětům přizpůsobí, protože je již v minulosti zaznamenal, vytvoří si na ně z tohoto důvodu srovnávací standard
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.