Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

peoplemetr

zařízení zaznamenávající jaký program a v kterou hodinu se na dané televizi sleduje

percentage proven recall

procento ověřeného upamatování; ta část publika, která si dokáže vzpomenout na přesnou informaci obsaženou v reklamě

percentage related recall

procento přibližného upamatování; ta část publika, která si dokáže vzpomenout na reklamu, ale nevybaví si žádné konkrétní informace

percentage-of-sales method

metoda procenta z objemu prodeje

perception

vnímání; proces, v němž probíhá organizace a interpretace smyslové zkušenosti

perceptual mapping

mapování vnímání; graficky se znázorňuje, jak spotřebitele vnímají konkurenční značky

perceptual priming

podpořené vnímání, forma skryté paměti; spotřebitel již v minulosti o značce získal informaci, čímž značku nevědomě podporuje, ale získanou informaci nebo její kontext si nedokáže vybavit

performance basis

výkon jako základ; zadavatel reklamy zaplatí agentuře podle toho, jak vysoce splnila cíle

periferní cesta přesvědčování

příjemci nejsou motivováni a neoceňují myšlenku reklamy, přesvědčí je spíše spojené podněty s myšlenkou reklamy

periodic discounting

periodické slevy; slevy poskytované na výrobky, o které je zrovna zájem

periodické slevy

výše cen se mění v jednotlivých období

peripheral route of persuasion

periferní cesta přesvědčování, zakládá se na způsobu pravděpodobnosti, kdy člověk reaguje na ideu reklamy ve spojení s podnětem, který tuto ideu podpoří

permanence

stálost, trvalý jev, ke kterému došlo přesvědčením

personal scanner

osobní skener; v domácnosti se používá k zaznamenání zakoupeného zboží

personal selling

osobní prodej, je realizován prostřednictvím prodejního personálu
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.