Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

persuasion

přesvědčování; snaha u spotřebitele dosáhnout změny názoru, postojů nebo chování prostřednictvím komunikace

physical displays

výstavky, letáky a jiné informační materiály

physical harm

tělesná újma; zranění nebo poškození zdraví

physical stimuli

hmotné podněty; ovlivňují smyslové orgány (zrak, sluch , chuť, čich a hmat)

pitch

tónina

placení za výkon

výrobce vyplácí slevy maloobchodníkovi pouze na to zboží, které on také prodal ve slevě

plán podpory prodeje

výběr vhodných prostředků, které podpoří prodej jak spotřebitelům, tak obchodníkům

plán reklamy

detailní časový rozvrh, zaznamenávající kdy bude reklama firmy v médiích odvysílána, zveřejněna, otištěna či vyvěšena, u každé reklamy je uveden detail, v jakém médiu a formátu bude zveřejněn, kolikrát, cena, provize případně sleva

plánování reklamy

detailní časový rozvrh, zaznamenávající kdy bude reklama firmy v médiích odvysílána, zveřejněna, otištěna či vyvěšena, u každé reklamy je uveden detail, v jakém médiu a formátu bude zveřejněn, kolikrát, cena, provize případně sleva

plot

zápletka, činnost, při které se stupňuje napětí, které posléze vyústí k vysvětlení

pocitové vlastnosti výrobku

vycházejí z emocí, ne z racionální úvahy

pocket the deal

shrábnout výhodu do vlastní kapsy; praktiky, kdy si obchodník ponechá výhodu z nabídky, která měla být původně určená spotřebitelům

podíl na trhu

kolik značek daného výrobku se prodá v poměru k celkovému množství daného produktu

podíl publika programu

kolik procent recipientů si naladilo daný program

podíl výdajů

kolik se vydá na reklamu v poměru celkových výdajů na reklamu na trhu
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.